Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP224545
Address information
Turkey /Eskisehir /Odunpazari
Short description We serve to make your projects in the shortest time, with the lowest cost and with the highest quality.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Proje özgün bir ürün yada hizmet üretmek amacıyla gerçekleştirilen, geçici olarak belli zaman aralığında yürütülen çalışmalardır. Projeler ancak iyi yönetildiğinde başarılı olur. Başarılı proje amacına uygun, zaman planı dahilinde gerçekleştirilmiş, maliyet sınırları içerisinde ve beklenen çıktılara ulaşılmış projedir. Projelerinizin en kısa sürede, en az maliyetle ve en yüksek kalitede yapılabilmesi için PROGİNO proje süreçlerinin planlanması ve yönetilmesinde hizmet vermektedir.

İşletmelerin temel sıkıntılarından biridir proje üretmek ve yönetmek. Ancak rekabet edebilirliğin temeli de yenilikçi ürün ve hizmetlerden geçer. PROGİNO işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanda katma değer yaratacak, ürün ve hizmetlerinde farklılık yaratacak konuların tespit edilmesi, projelendirilmesi ve yönetilmesine yönelik hizmet vermektedir.

Quick Details

We serve to make your projects in the shortest time, with the lowest cost and with the highest quality.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Yaklaşımımız
Tarafsız, müşteri bilgilerinin gizliliğine dayalı, sistematik, bilimsel tabanlı, güvenilir verilere dayandırılmış ve müşterilerimizin de katılımıyla kabul edilebilir, yapılabilir ve uygulama odaklı çözümler üretmektir.
Vizyonumuz
Sürdürülebilir rekabet edebilirliği olan kurumlar ve bölgeler oluşturulmasında çalışmalarımızın model olmasıdır.

Misyonumuz
Topluma değer katacak stratejik çalışmaları gerçekleştirerek çalışılan kuruma katkıda bulunmak ve sürdürülebilir çözümler üretmektir.

Amacımız
Bilime dayalı ve uygulamaya yönelik çözümlerimizi profesyonel yönetim ve proje yaklaşımlarımızla uygulamaktır.

HİZMETLER
Ulusal ve Uluslararası Destekler
PROGİNO işletmelere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere, ticaret ve sanayi odalarına diğer kurum ve kuruluşlara; Tübitak, TTGV, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel fon kaynaklarının tahsis ettikleri destek, hibe, ihale ve kredilerle ilgili olarak; danışmanlık ve teknik destek hizmeti vermektedir.
Yönetim Danışmanlığı
Yönetim danışmanlığı, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletme ve kuruluşların iş stratejisi, organizasyonel yapı ve iş yapma yöntemleri konusundaki sorunlarını araştırmayı, analiz etmeyi ve uygun önerileri geliştirmeyi ve bu önerilerin uygulanma sürecinde destek vermeyi kapsayan bir hizmet türü olarak tanımlanmaktadır. PROGINO yönetim danışmanlığı yaklaşımında sektör tecrübeleri ve analitik bakış açısıyla müşterilerinin sorunlarına sürdürülebilir çözümler getirmektedir.

Yatırım Danışmanlığı
Yatırım kararlarında kaynakların etkin ve verimli kullanılması, bilimsel temellere dayandırılarak projelendirilmesi gerçekçi ve doğru zaman planının yapılması çok önemlidir. PROGINO yatırım süreçlerinizin yönetilmesinde, fizibilite raporlarınızın hazırlanmasında, iş planlarınızın oluşturulması ve sektörel pazar araştırmalarıyla siz değerli yatırımcılara hizmet vermektedir. Ayrıca yatırımlarınızın finansmanına yönelik teşvik ve diğer finansman seçeneklerinin değerlendirilmesinde size uygun çözümlerle yanınızdadır.

Proje Yönetimi
Proje özgün bir ürün yada hizmet üretmek amacıyla gerçekleştirilen, geçici olarak belli zaman aralığında yürütülen çalışmalardır. Projeler ancak iyi yönetildiğinde başarılı olur. Başarılı proje amacına uygun, zaman planı dahilinde gerçekleştirilmiş, maliyet sınırları içerisinde ve beklenen çıktılara ulaşılmış projedir. Projelerinizin en kısa sürede, en az maliyetle ve en yüksek kalitede yapılabilmesi için PROGİNO proje süreçlerinin planlanması ve yönetilmesinde hizmet vermektedir.

Stratejik Yapılanma
Ülkeler, bölgeler nihayetinde işletmeler her geçen gün değişim gösteren rekabet koşullarında, çağdaş yönetim uygulamaları ile yönetilebilen sürdürülebilir yapıları kurmak, stratejik davranmak zorundadırlar. Strateji nereye gitmek istediğimiz ve oraya nasıl varacağımıza ilişkin karar sürecidir. PROGINO stratejik yapılanma sürecinizde uygulanabilir, yapılabilir ve kabul edilebilir çözümler üretmek amacıyla;
İşletme Analizi
Sektör – Pazar Analizi
Stratejik Planlama
konularında bölgesel, sektörel yada işletme bazında çalışmalarıyla hizmet vermektedir.

Company Info

Progino Inovatif Proje Gelistirme

Main Office
Organize Sanayi Bölgesi,Bilim Caddesi,Yazılımkule No:5/1 26110
Odunpazari / Eskisehir /
Turkey
Telephone: +90 222 236 20 01

Main Office Eskisehir / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website http://progino.com/
Business Type Service Provider, Manufacturer
OSB

Dokümanlar